• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Юридична допомога для вчителя
Запитання 1. За скільки хвилин до початку занять учитель повинен приходити до школи?

Відповідь: Згідно наказу Міністра освіти і науки України від 20 грудня 1993 р. N 455 «Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України» п. 21…. Час початку і закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами внутрішнього розпорядку конкретного закладу освіти. Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи. За погодженням з профспілковим комітетом деяким структурним підрозділам і окремим групам працівників може встановлюватись час початку і закінчення роботи.

Висновок: Як правило цей час становить 20 хвилин.
Запитання 2. Після закінчення уроку я пішов додому, так як в мене не було вже занять. Представник адміністрації школи в цей час мене шукав і не знайшов на робочому місці – тепер мене звинувачують у порушені дисципліни. Чи правильно це?

Відповідь: Згідно наказу МОН УКРАЇНИ № 102 від 15.04.93 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» п.64. Ставки заробітної плати педагогічних працівників … встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями, є робочим часом педагогічного працівника.

Висновок: дочекайтеся закінчення перерви тоді і закінчиться ваша робоча година.
Запитання 3. Мій розклад занять містить так звані «вікна» - час, коли в мене немає занять. Адміністрація школи заставляє цей час знаходитись у школі та виконувати якусь роботу. Чи правильно це?

Відповідь: Згідно наказу МОН УКРАЇНИ № 102 від 15.04.93 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» п.64. Ставки заробітної плати педагогічних працівників … встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями, є робочим часом педагогічного працівника.

Висновок: Отже, якщо ви провели урок та відсиділи перерву після нього ваша тарифна година закінчилася і почався ваш особистий час і ви можете залишати приміщення школи та розпоряджатися цим часом на власний розсуд.
Запитання 4. Я черговий вчитель на першому поверсі школи. Після закінчення занять у школі я пішов додому. В цей час у школі стався нещасний випадок з учнем. Мене вважають винним.

Відповідь: Згідно посадовій інструкції учителя Розділ II. Завдання та обов'язки. 2.21. Відповідно до графіка чергувань учитель чергує по школі на перервах між заняттями, а також за 20 хвилин до початку і протягом 20 хвилин після закінчення уроків. Тривалість чергування також може визначатися Правилами внутрішного трудового розпорядку навчального закладу.

Висновок: черговий вчитель продовжує чергувати ще 20 хвилин після закінчення занять у школі. Визначайте час, коли стався нещасний випадок: якщо більш ніж 20 хвилин після закінчення занять - вашої вини тут немає.

Методичний день учителя


Умови надання методичного дня

Права та обов'язки суб'єктів навчально-виховного процесу визначено законом України «Про освіту» та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964.

Відповідно до загального положення про надання методичного дня, учителі-предметники загальноосвітніх навчальних закладів на основі колективного договору мають право на отримання методичного дня. Він установлюється при умові обсягу навчального навантаження 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку, не порушуючи навчального режиму школи та не створюючи перевантаження учнів.

Методичний день: вихідний чи вільний день?

Уміння займатися самоосвітою - це отримання багатогранної універсальної освіти, яка дозволяє адаптуватись у зміні соціально-економічних умов. Тому метою надання методичного дня є створення необхідних умов для підвищення педагогічної майстерності, удосконалення методичної підготовки вчителя.

Упродовж методичного дня вчитель займається самоосвітою, а саме:

· вивченням законодавчих актів і нормативних документів з питань освіти й виховання;

· тематичним плануванням;

· оволодінням конкретними педагогічними технологіями, їх адаптацією до своїх умов;

· вивченням передового педагогічного досвіду;

· ознайомленням з новинками науково-педагогічної літератури;

· розробкою методичних матеріалів зі свого предмета, а також позакласної роботи;

· розробкою індивідуальних планів для учнів;

· відвідуванням бібліотек;

· роботою в методичному кабінеті.

Виходячи із вищевказаного, методичний день не є для вчителя додатковим вихідним днем.

Обов'язки вчителя-предметника в методичний день

· бути присутнім або брати участь у роботі всіх громадських, раніше спланованих заходів у школі й поза нею;

· при необхідності заміняти відсутніх учителів;

· бути на чергуванні в навчальному закладі разом зі своїм класом.

Отже, адміністрація школи має право викликати вчителя на роботу, якщо в його методичний день проводяться раніше сплановані заходи у школі й поза нею, а вчитель не має права відмовитись від проведення замін, поставлених у його методичний день.

Контроль дотримання режиму методичного дня

Контроль дотримання режиму методичного дня здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи, а саме:

· дає індивідуальні рекомендації вчителям із тем їх самоосвіти;

· організовує та проводить методичні дні (тижні), теоретичні та практичні семінари;

· допомагає у складанні індивідуальних програм самоосвіти;

· організовує та проводить діагностику результатів роботи вчителів і підвищення їх майстерності.

Педагогічні працівники школи мають подати заступнику директора з навчально-виховної роботи приблизний план розробки методичних матеріалів (обговорених на засіданні методичного об'єднання кафедри).

Автор: О. Сокіл

Освіта.ua 20.02.2009

Оплата праці


Запитання 1. Чи повинні платити учителеві за заміну уроків іншого учителя?

Відповідь: Згідно листу МОН України від 28.11.2008 N 1/9-770 Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів. "...У випадку заміни відсутнього учителя іншим учителем забезпечується оплата праці за додатково проведені уроки, порядок здійснення якої унормовано п. 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України 15 квітня 1993 року N 102. При оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх у зв’язку з хворобою або з інших причин вчителів, яке тривало не більше двох місяців, здійснюється погодинна оплата праці." Як правило, керівники навчальних закладів повинні організувати заміщення тимчасово відсутніх учителів учителями тієї ж спеціальності, забезпечивши оплату праці відповідно до п. 73, 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. В окремих виняткових випадках, коли таку заміну забезпечити неможливо, заміщення здійснюється наступним чином. Учителі з інших дисциплін, заміняючи тимчасово відсутніх колег, виконують програму з свого предмета дещо наперед, щоб згодом передати відповідні години учителю, який нині відсутній, для виконання пропущеної програми. У такому випадку учителю, який забезпечує заміну тимчасово відсутнього колеги, додаткова оплата не провадиться. Йому виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації протягом всього часу як за період тимчасового заміщення, так і за дні, коли відповідні години були тимчасово передані раніше відсутньому вчителю для виконання програми. Висновок: Якщо ви на уроці який замінюєте, викладаєте матеріал з того предмета, з якого учитель відсутній - вам повинні оплачувати заміну.


Запитання 2. Учителям з яких предметів здійснюється додаткова оплата за перевірку зошитів і в якому обсязі?

Відповідь:Згідно наказу МОН України № 102 від 15.04.93 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» п. 37. Вчителям I-IV класів загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань за перевірку зошитів учнів провадиться додаткова оплата в розмірі 15 відсотків ставки заробітної плати. Ця доплата провадиться основному вчителю незалежно від навантаження. (Абзац перший пункту 37 підрозділу Б розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 41 від 17.02.99, Наказом Міністерства освіти і науки N 118 від 24.02.2005) Якщо в I-IV класах уроки з мов проводить інший вчитель, доплата йому за перевірку зошитів провадиться за фактичну кількість годин, виходячи з розмірів, передбачених для вчителів початкових класів, з урахуванням кількості учнів. В такому ж порядку провадиться оплата за перевірку зошитів учнів вчителям 1-4 класів, які ведуть індивідуальні заняття на дому, групові та індивідуальні заняття в лікарні або санаторії. Вчителям V-XI (XII) класів, шкіл і шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, в тому числі і тим, які ведуть індивідуальні та групові заняття з учнями на дому (в лікарні або санаторії), училищ фізичної культури, старшим викладачам та викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, у тому числі заочних відділень, і професійно-технічних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за перевірку письмових робіт з мов та літератури в розмірі 20 відсотків, математики — 15 відсотків, іноземної мови, стенографії, технічної механіки (конструювання) та креслення — 10 відсотків ставки заробітної плати. При цьому за перевірку робіт з креслення вчителям загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів і училищ фізичної культури доплата не провадиться. (Абзац третій пункту 37 підрозділу Б розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 41 від 17.02.99, Наказом Міністерства освіти і науки N 118 від 24.02.2005) Викладачам курсів доплата за перевірку письмових робіт провадиться в розмірі 6 відсотків ставки заробітної плати, якщо навчальними планами передбачене проведення таких робіт з цих предметів. (Абзац четвертий пункту 37 підрозділу Б розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 41 від 17.02.99). Висновок: за перевірку зошитів здійснюється доплата учителям: - 1-4 класів - 15% - 5-11 класів з мов та літератури - 20% - математики — 15% - іноземної мови, стенографії, технічної механіки (конструювання) та креслення — 10% - викладачам курсів (якщо навчальними планами передбачене проведення таких робіт з цих предметів) - 6% ставки заробітної плати.


Запитання 3. Я класний керівник у сільській школі. В моєму класі 11 учнів. Як буде здійснюватися мені додаткова оплата за класне керівництво?

Відповідь: Згідно наказу МОН України № 102 від 15.04.93 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» п. 36. Вчителям, викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне керівництво*: (Абзац перший пункту 36 підрозділу Б розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 118 від 24.02.2005) - у I-IV класах — в розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати; (Абзац другий пункту 36 підрозділу Б розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 41 від 17.02.99, Наказом Міністерства освіти і науки N 118 від 24.02.2005) - у V-XI (XII) класах (в тому числі при виправно та виховно-трудових установах та спеціальних професійно-технічних училищах) — в розмірі 25 відсотків ставки заробітної плати (посадового окладу); (Абзац третій пункту 36 підрозділу Б розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 41 від 17.02.99, Наказом Міністерства освіти і науки N 118 від 24.02.2005) В класах (класах-комплектах, групах) шкіл усіх типів і найменувань з числом учнів менше 12 чоловік, в професійно-технічних навчальних закладах -менше 20 чоловік, в навчальних закладах мистецтв — від 12 до 15 чоловік оплата за класне керівництво здійснюється в розмірі 50 відсотків відповідних розмірів доплат. (Абзац шостий пункту 36 підрозділу Б розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005). Висновок: так як у вашому класі 11 учнів вам повинні оплачувати 50 відсотків відповідних розмірів доплат.


Запитання 4. Як здійснюється оплата за завідування кабінетом, майстернею, дослідною ділянкою?

Відповідь:Згідно наказу МОН України № 102 від 15.04.93 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» п. 41. Учителям, іншим працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, училищ фізичної культури, а також викладачам загальноосвітніх дисциплін професійно-технічних навчальних закладів за завідування навчальними кабінетами провадиться додаткова оплата в розмірі 10-13 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом. (Абзац перший пункту 41 підрозділу В розділу V в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 118 від 24.02.2005) Учителям та викладачам допризовної підготовки за завідування кімнатою зберігання зброї, стрілецьким тиром провадиться додаткова оплата в розмірі 10 відсотків від ставки заробітної плати. (Пункт 41 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 471 від 11.06.2007) Учителям та викладачам загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації за завідування спортивними залами провадиться додаткова оплата в розмірі 10 відсотків ставки заробітної плати. (Пункт 41 доповнено абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 471 від 11.06.2007) п. 43. Вчителям за завідування навчально-дослідними ділянками (теплицями, парниковими господарствами) провадиться додаткова оплата: у загальноосвітніх навчальних закладах I-II ступенів — у розмірі 10 відсотків ставки заробітної плати, у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів — у розмірі 13 відсотків ставки заробітної плати, а в школах-інтернатах та спеціальних школах для дітей, які потребують особливих умов виховання, — 15 відсотків ставки заробітної плати. Доплата провадиться тільки при наявності ділянки розміром не менше 0,5 га протягом 9 місяців, а при наявності теплиці або парникового господарства доплата провадиться протягом всього року незалежно від того, чи є при школі навчально-дослідна ділянка. (Абзац перший пункту 43 підрозділу В розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 118 від 24.02.2005) При наявності в штаті школи-інтернату агронома доплата вчителю за завідування навчально-дослідною ділянкою не провадиться. п. 44. Учителям та іншим педагогічним працівникам, які проводять навчальні заняття з трудового навчання, за завідування кожною майстернею у загальноосвітніх навчальних закладах установлюється доплата в розмірі 15-20 відсотків ставки заробітної плати. Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом. За завідування комбінованою майстернею (з обробки металу та деревини, обладнану в одному приміщенні) установлюється доплата в розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати. (Абзац перший пункту 44 підрозділу В розділу V в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 118 від 24.02.2005) За виконання обов’язків майстра навчальних майстерень, в яких проводяться заняття з обслуговуючих видів праці (обробка тканини, кулінарія), доплата провадиться як за одну майстерню, незалежно від того, в скількох приміщеннях вона розташована. У необхідних випадках допускається поділ однієї доплати за виконання обов’язків майстра навчальних майстерень між двома вчителями трудового навчання.


Запитання 5. Я учитель інформатики і мені виплачують 10% за завідування кабінетом. Чи повинні мені доплачувати за обслуговування комп'ютерної техніки?

Відповідь:Згідно наказу МОН України № 102 від 15.04.93 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» п. 41. ... У школах, школах-інтернатах, училищах фізичної культури, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, в яких створені кабінети обчислювальної техніки, вчителям, викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування цієї техніки, провадиться доплата в розмірі 5-10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом. (Абзац другий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 471 від 11.06.2007). А також згідно Листа МОН УКРАЇНИ та ПРОФСПІЛКи ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 05.02.2009 N 1/9-82 (06.02.2009 N 02-8/56) "Про доплати за завідування кабінетами інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання, обслуговування електронно-обчислювальної техніки" ... Попри невідповідність назв навчальних кабінетів для викладання курсу "Основи інформатики і обчислювальної техніки” в ряді нормативно-правових актів Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України роз’яснюють, що за обслуговування електронно-обчислювальної техніки та завідування кабінетами інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, в яких оснащено навчальне середовище для викладання зазначеного шкільного курсу та організовано навчально-виховний процес, повинна здійснюватися додаткова оплата відповідно до п. 41 Інструкції.

Висновок: Якщо Ви одночасно і завідувач кабінету інформатики і відповідальний за обслуговування комп'ютерної техніки - Вам повинні призначити 2 доплати: одну - за завідування кабінетом у розмірі 10-13%, іншу - за обслуговування комп'ютерної техніки у розмірі 5-10% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Запитання 7: "Чому не оплачується перевірка зошитів з хімії та біології, адже ми їх також перевіряємо?"

Відповідь: це питання і нас цікавило, але тут проблема у компетентності осіб, які встановлювали доплати за перевірку зошитів. Треба бути спеціалістом в своїй області, щоб знати що існують вимоги щодо обов'язкових практичних та лабораторних робіт з цих предметів, виставлення оцінок за їх проведення, кількості таких робіт протягом року. Особливо це стосується профільних класів, де таких робіт по декілька на тиждень, а отже навантаження на вчителя по перевірці зошитів нічим не менше ніж у мовників. З іншого боку, скажу - і не чекайте. На даний момент в системі освіти йде така економія, що навряд чи переглянуть ці нормативи, скоріше навпаки - відмінять доплати за перевірку зошитів у всіх.

Висновок: Згідно наказу МОН України № 102 від 15.04.93 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» доплата за перевірку зошитів учителям біології та хімії НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА.

Ведення ділової документаціїЗапитання 1. Я атестуюся. Мої уроки відвідують адміністрація школи та методисти райво. Мені зробили зауваження щодо оформлення моїх поурочних планів-конспектів. Чи існують якісь вимоги до написання планів-конспектів?

Відповідь:Згідно інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I — III ступенів затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 р. N 240 "... Календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем безпосередньо у навчальних програмах. На основі календарних вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочний план може бути складений у вигляді конспекту, тез, таблиці тощо", а також наказу МОН України від 17.05.2005 № 297 "Про подолання проявів бюрократизму в освіті" п.1.4. Встановити, що: - єдиним документом у плануванні роботи навчального закладу є річний або семестровий план; - календарне планування навчального матеріалу вихователі, вчителі, майстри виробничого навчання, викладачі мають право здійснювати безпосередньо у текстах робочих навчальних програм; - розробка планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх структуру і форму; - планування роботи класних керівників, кураторів, вихователів, бібліотекарів, керівників методичних об'єднань, гуртків, спортивних секцій тощо здійснюються один раз на семестр.

Висновок: більшість методистів знають структуру уроку і схему аналізу уроку, тому і вимагають це у планах-конспектах. З одного боку вони праві: вчителю-початківцю легше вдається урок, якщо всі етапи уроку буквально по хвилині розписані. Якщо ви вчитель зі стажем - ця писанина більше забирає часу ніж підготовка творчих робіт, тому відстоюйте свої права "- розробка планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх структуру і форму". Від вас не мають права вимагати все це розписувати у планах-конспектах. Але пам'ятайте - у конспектах може не бути РОЗПИСАНО все по детально, але ви повинні всі етапи уроку ПРОВЕСТИ під час уроку! На основі ПРОВЕДЕНОГО, а не НАПИСАНОГО і повинні надати оцінку вашому уроку і вашій педагогічній майстерності.

Запитання 2. Я класний керівник. Розробив власний шаблон виховного плану з учнями свого класу. Користуюся ним вже 3-й рік. В цьому навчальному році завідуючий з виховної роботи зробив мені зауваження щодо оформлення виховного плану та розділів, які повинні там бути. Чи існують якісь вимоги до структури та оформлення виховного плану?

Відповідь:Згідно інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I — III ступенів затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 р. N 240 "Плани роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів, методичних об’єднань, гуртків, спортивних секцій тощо складаються на період, визначений педагогічним колективом, в довільній формі і узгоджується з заступником директора з навчально-виховної роботи. Планування роботи у загальноосвітньому навчальному закладі не виключають право керівників, педагогічного колективу на творчість, різноваріантність у виборі форм і структури планів. Вони повинні бути стислими, конкретними, лаконічними, передбачати заходи, які обов’язково мають бути виконаними і які можна контролювати." Існує лист МОН України від 14.08.2008 N 1/9-520 "Щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти" - Робочим планом класного керівника може бути календарний або перспективний план виховної роботи, який охоплює тижневий, місячний або річний проміжок часу і містить таку інформацію: перелік запланованих заходів, терміни їх проведення, прізвища організаторів тощо. ... Планування — справа творча, тому класний керівник має право вибрати такий варіант, який найбільше відповідає його педагогічним переконанням, містить необхідну інформацію і є зручним для використання у повсякденній роботі. Але згідно наказу МОН України від від 06.09.2000 №434 "Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти" Розділ 2. Організація діяльності класного керівника. п. 2.7. "Класний керівник складає план роботи з учнівським колективом у формі, визначеній адміністрацією навчального закладу. (Пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 489 від 29.06.2006)" Усі наведені розпорядження МОН є чинними на даний момент, тому і існує певна путанина.

Висновок: Як компроміс по данному питанню пропонуються такі варіанти: 1) на педагогічній раді школи офіційно затвердити єдиний зразок ведення виховного плану по школі з урахуванням побажань і вчителів-класних керівників і адміністрації; 2) якщо офійного затвердження по школі не було, то згідно останньому документу з цього питання (лист МОН України від 14.08.2008 N 1/9-520): ... Планування — справа творча, тому класний керівник має право вибрати такий варіант, який найбільше відповідає його педагогічним переконанням, містить необхідну інформацію і є зручним для використання у повсякденній роботі.

Запитання 3. Чи можна користуватися рукописними, чи віддрукованими на принтері журналами з техніки безпеки?

Відповідь: Згідно рекомендаціям ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ у НАКАЗІ від 26.01.2005 N 15 Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за N 231/10511 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою" не вказано, що користуватися необхідно виключно друкованими журналами. Крім того надаються зразки відповідних журналів, також звертається увага:п. 6.10. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

Висновок: можна заводити журнали власного виробництва, але:- вони повинні відповідати наведеним зразкам;- сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

Запитання 4. З якого класу учні повинні розписуватись у журналах з техніки безпеки?

Відповідь: Згідно наказу МОН УКРАЇНИ N 563 від 01.08.2001 Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 р. за N 969/6160 "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах":

Учні і вихованці розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу.


Запитання 5. Я - класний керівник 5-го класу. Від мене вимагають розробити перспективний план виховної роботи з 5-го по 9-й клас. Як це зробити? І чи обов'язково взагалі розробляти такий план, адже на кожен рік я розробляю виховний план?

Відповідь: Під час ведення ділової документації класний керівник керується наступними документами:

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 р. N 240 "Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах" - Посадова інструкція класного керівника - Наказ МОН України від 06.09.2000 №434 "Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти" - Лист МОН України від 14.08.2008 N 1/9-520 "Щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти" - Наказ МОН України від 17.05.2005 № 297 "Про подолання проявів бюрократизму в освіті".

Усі наведенні документи є чинними на даний момент. В останньому документі чітко вказано: "...- планування роботи класних керівників, кураторів, вихователів, бібліотекарів, керівників методичних об'єднань, гуртків, спортивних секцій тощо здійснюються один раз на семестр."

Висновок: адміністрація перевищує свої повноваження. Попросіть їх показати нормативний документ, затверджений МОН України, в якому написано, що необхідно робити "перспективне планування виховного плану більше чим на один рік". Повірте, все що вони скажуть - так це: "Так треба!", бо нажаль наше начальство тільки вміє командувати та видумувати накази, які не закріплені законодавчо, а от свої посадові обов'язки вони не читають - звідси така некомпетентність

У школі канікули: скільки працювати вчителям і як оплатити їхню працю?

Головні тези:

- Періоди канікул, встановлені для учнів, є для вчителів робочим часом.

- Під час канікул керівник навчального закладу залучає педагогів до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, який не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

- За час роботи в період канікул оплата праці вчителів проводиться з розрахунку зарплати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

9 запитань класних керівників до юристів:

1. Чи може директор школи зняти вчителя з класного керівництва без попередження?

Ні, впродовж навчального року школа не має права звільнити вчителя від обов’язків класного керівника. Це дозволено виключно у тому разі, якщо є серйозне порушення прав та інтересів дітей.

2. Чи можна вчителю самостійно звільнитися від обов’язків класного керівника посеред навчального року?

Так, оскільки, відповідно до законодавства, посада класного керівника добровільна і вчитель може відмовитися від своїх обов’язків будь-коли. Єдина порада – переглянути умови вашого Трудового договору (якщо він є) та Посадової інструкції, адже там можуть бути зазначені особливі умови, за яких педагог має право звільнитися, або навпаки. Якщо ж школа не ставила жодних умов, то немає перешкод для того, щоб залишити роботу класного керівника.

3. Чи може школа змусити вчителя до класного керівництва?

Ані школа, ані адміністрація не мають таких повноважень. Класний керівник – посада на добровільних засадах, і вчитель має надати свою згоду на це.

4. Хто може бути класним керівником?

Будь-який педагогічний працівник школи з фаховою вищою освітою та відповідною професійно-педагогічною підготовкою. Не важливо, яку саме посаду ви обіймаєте – учителя-предметника, педагога-організатора чи керівника гуртка. Класними керівниками може бути й керівництво школи – директори та завучі. Про це говорить Положення про класного керівника.

Питання ж доплати за класне керівництво для директора суперечливе. В Інструкції № 102 йдеться: «учителям та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) загальноосвітніх навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне керівництво)». Однак якщо директор чи завуч обіймають додатково посаду вчителя в цій школі та читають предмет, то, за законом, можуть отримувати виплату за класне керівництво відповідно до свого окладу як учителя (а не директора/завуча).

5. Чи повинен класний керівник відповідати за харчування дітей у школі?

Керівник школи визначає відповідального за організацію харчування (згідно з пунктом 20 «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах». У прямі обов’язки класного керівника не входить ані збір коштів на обіди, ані їхній облік чи організація харчування. Проте краще зайвий раз перевірити Внутрішні правила розпорядку школи.

6. Чи відповідає класний керівник за підручники?

І так, і ні. Адже бібліотекар видає всі книжки під особистий підпис класного керівника, що зазначено в «Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників». Але класний керівник насправді лише контролює збереження підручників впродовж року, проте відповідальності за них не несе – на відміну від самого бібліотекаря та учня, який користується книгою.

7. Що з документацією та планами виховної години?

Закон не визначає обов’язкових форм класної години. Це може вирішувати педагогічна рада закладу (Відповідно до Наказу МОН від 25.06.2018 №676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти»). Коли і як проводити ці години – теж вибір вчителя. Як і те, коли педагог має відпрацьовувати свої години класного керівництва. А от щодо документації та різних індивідуальних планів роботи з учнями — це вирішує школа на рівні Статуту.

8. Чи має право класний керівник піти зі школи раніше, ніж закінчуються уроки його класу?

Звісно, педагог має на це право. Але варто пам’ятати, що класний керівник відповідає за дітей до кінця уроків, навіть якщо його години вже добігли кінця.

9. Чи має класний керівник проводити інспекцію умов проживання дітей та відвідувати їх вдома?

Класний керівник мусить повідомляти у школу та соціальні служби про всі випадки, коли діти, на його думку, потребують захисту чи допомоги. Класний керівник також може приходити до учнів додому. Але проводити інспекцію чи складати якісь звіти має право лише соціальний інспектор, і школа не може покласти на класного керівника такі обов’язки.

Якщо керівництво порушує права класного керівника – наприклад, директор знімає вчителя з класного керівництва перед початком навчального року, або змушує вести додаткову документацію без пояснень, педагог може:

  • вимагати ознайомлення з Внутрішніми правилами розпорядку Школи чи Статутом і просити показати, де в них зазначені ці вимоги;
  • вимагати відповідних Наказів школи – наприклад, про формат виховних годин. Якщо їх немає – у вчителя є право проводити годину так, як він вважає за потрібне;
  • звернутися до профспілки чи в управління освіти із заявою про порушення прав.

Варто пам’ятати, що класний керівник не мусить бути всесильним та робити щось понад свої сили. Є випадки, коли відповідальність повинні взяти на себе і школа, і батьки.

Під час карантину у вчителів має зберігатись зарплата.

За вчителями шкіл, у яких призупинено навчальний процес через епідеміологічну ситуацію, має зберігатися заробітна плата. Про це йдеться у повідомленні Профспілки працівників освіти і науки, з посиланням на чинну нормативну базу.

У профспілці наголошують, що відповідно до п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, у випадку, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від учителя причин, оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу.

«У випадку, якщо такої роботи немає, час простою оплачується в порядку і розмірах, визначених статтею 113 Кодексу законів про працю України. Згідно з цією статтею час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу)», - зазначають у профспілці.

Водночас за пунктом 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки та ЦК Профспілки працівників освіти і науки на 2016-2020 роки сторони рекомендують керівникам установ та закладів освіти забезпечити оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу).

«Згідно з п.1.4 Галузевої угоди її положення діють безпосередньо та є обов’язковими для включення до колективних договорів», - підкреслили у Профспілці працівників освіти і науки.

Джерело: https://vse.ee/bpx

Кiлькiсть переглядiв: 3128

Коментарi